Currently browsing author

Pontus Berg

Nytt ramverk om upphandling

Regeringen offentliggjorde precis ett nytt regelverk om offentlig upphandling i proposition 2015/16:195. Den sammanfattanfe beskrivningen är att: den  ”innehåller bland annat förslag om tydligare regler om miljö-, arbetsrättsliga- och sociala hänsyn. Vidare medger propositionen större flexibilitet för upphandlande myndigheter och enheter och sätter innovation i fokus. Propositionen innehåller också bestämmelser om …