Currently browsing category

Uncategorized

Regeringen meddelar: Nytt regelverk om upphandling

Regeringen offentliggjorde precis ett nytt regelverk om offentlig upphandling i proposition 2015/16:195. Den sammanfattande beskrivningen är att: den ”innehåller bland annat förslag om tydligare regler om miljö-, arbetsrättsliga- och sociala hänsyn. Vidare medger propositionen större flexibilitet för upphandlande myndigheter och enheter och sätter innovation i fokus. Propositionen innehåller också bestämmelser om undantag …