Regeringen meddelar: Nytt regelverk om upphandling

Regeringen offentliggjorde precis ett nytt regelverk om offentlig upphandling i proposition 2015/16:195. Den sammanfattande beskrivningen är att: den ”innehåller bland annat förslag om tydligare …