Pontus Berg – profil

E-post: pontus (at ) bergatrollet.se

Mobil: 0735 082860

LinkedInse.linkedin.com/in/pontusberg

Pontus Berg accepterar uppdrag inom följande områden:

  • Nationella och Internationella affärer (Svenska och engelska) avseende avtal, förhandlingar, presentationer och representationer
  • Huvudområden är teknologi; IS/IT, roaming, samtrafik, ”peering”, ”hubbing”