Uppdrag

Telekom tjänster

 • Gemalto/Netsize – Sourcing av internationell SMS terminering
 • Ericsson IPX AB – Sourcing av internationell SMS terminering
 • Ascade – Roamingutbildning
 • Network Norway – Tjänst som tillförordnad Roaming Manager
 • Borderlight – Etablering av mobiltjänst. Topologidefinition, RFI, förhandling och projektledning.
 • Beepsend – Sourcing av internationell SMS terminering

Press

 • Oberoende COMputer
 • Nätmagazin med Säkerhet
 • Transactor
 • Datormagazin (pågår)

IT tjänster

 • Energiutvecking.se – Hantering av hemsida (pågår)
 • Anbudsbolaget.se – Hantering av hemsida

Legal services

 • Forsec – Avtal med leverantör
 • Codeline – Avtal med kund avseende standardmjukvara
 • Codeline – Avtal med kund avseende IT support