Företagets åsikter

Företaget Bergatrollets åsikter uttrycks på denna hemsida och på företagskontona på LinkedIn, Twitter och Facebook.

Företagspolicyn på Bergatrollet är att alla anställda har rätt till sin egen åsikt och företaget har inga invändningar mot att denna uttrycks i social media, så länge det är klart att detta är personliga åsikter. Att dra en linje mellan personliga och professionella åsikter kan vara komplicerat då produkten som säljs är konsulttjänster som levereras av personer med åsikter, men alla åsikter som uttrycks i andra fora än ovan listade är personliga.

# Om åsikter av en anställd stör dig så föreslår vi att du fokuserar på den professionella sidan, och bortser från personliga åsikter. Vi behöver inte vara överens om ämnen bortanför företagsmålen för att kunna samarbeta.

# Om åsikter av Bergatrollet eller våra anställda stör dig bortom vad som kan tolereras, och du köper tjänster från Bergatrollet, så kan vi antingen avsluta relationen eller försöka hitta en annan konsult åt er.

# Om åsikter av Bergatrollet eller våra anställda stör dig bortom vad som kan tolereras, och ni har att göra med en kund till Bergatrollet, så ber vi er att kräva att ert gränssnitt hos Bergatrollets kund byts ut, så ni inte behöver möta den konsult ni inte accepteras.