CSR

Bergatrollet AB genererar normalt sett ett överskott och företagets uppfattning är att delar av detta överskott kan fördelas till behövande. Företaget har valt en stående månadsöverföring fördelat lika mellan nedan angivna med start januari 2016.

Stadsmissionen (Om) – Denna organisation agerar lokalt i vårt närområde och hjälper utsatta i samhällets utkant.

Läkare utan gränser (Om) – Denna organisation agerar internationellt och hjälper utsatta i katastrofsituationer.