Gunilla Berg – profil

E-post: gunilla (at) bergatrollet.se

Mobil: 0735 332323

LinkedInse.linkedin.com/in/gunillaberg

Gunilla Berg accepterar uppdrag inom följande områden::

  • Offentlig upphandling både avseende produktion av förfrågningsunderlag och anbudslämning, med begränsningen att hjälp aldrig ges till båda sidor i samma upphandling. Särskild erfarenhet inom vård och omsorgsupphandlingar.
  • Allmän rådgivning inom området digitalisering av vård och omsorg (”IT i vården”)