Vad är din roll….?

Var frågan som jag fick vid vid ett upphandlingsmöte nyligen. Mitt svar är; Det jag ska/kan bidra med är att främst se till att all formalia blir rätt skapa FFU i de tre delarna (kravspecifikation, avtal och administrativa föreskrifter) sortera kraven mellan kvalificeringskrav, skall-krav och utvärderingskrav vara bollplank för vad …